Committees

Workshop Chairs:

Mi Zhang (Michigan State University) and Xiaofan (Fred) Jiang (Columbia University)

TPC:
 

Name

Email

Affiliation

Jorge Ortiz

jjortiz@us.ibm.com

IBM T.J. Watson

Ted Tsung-Te Lai

tsungtelai@gmail.com

Cisco Meraki

Kaifei Chen

kaifei@berkeley.edu

UC Berkeley

Ben Zhang

benzh@eecs.berkeley.edu

UC Berkeley

Guan-hua Tu

ghtu@msu.edu

Michigan State University

Longfei Shangguan

longfeis@cs.princeton.edu

Princeton University

Zimu Zhou

zzhou@ee.ethz.ch

ETH Zurich

He Wang

hw@purdue.edu

Purdue University